Rozvoj odvětví

v podmínkách pandemie
V souvislosti s celosvětovou pandemií a lockdownem došlo ve všech zemích k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a poklesu výroby.
V současné době se světová ekonomika odrazila ode dna a v předních světových zemích začal hospodářských růst. Tento růst se stejně jako krize projevuje rozdílně v ekonomikách USA, EU a Číny. V Číně jak epidemie, tak ekonomická krize začaly dříve než ve všech ostatních zemích, a proto tam ekonomika začala růst dříve.

Jelikož se Čína začala zvedat, a růst ve 2. čtvrtletí ve srovnání s 1. čtvrtletím činil 11,5 %, tak v celkovém součtu dosáhne Čína za rok 2020 kladného tempa růstu 2–3%.

V USA a Evropě začal růst ve 3. čtvrtletí a ve výsledku tak v letošním roce ekonomiky těchto zemí nedosáhnou předkrizové úrovně.

Pandemií byla nejvíce zasažena odvětví, kde se předpokládá bezprostřední kontakt mezi lidmi, tedy služby: informační a komunikační služby, doprava, školství, zdravotnictví, věda, finanční a obchodní služby, realitní činnost, pojišťovnictví, velkoobchod a maloobchod, umění, zábava a volnočasové aktivity, veřejné stravování a hotelnictví, veřejné služby.

Odvětvími, které byly celosvětově nejvíce postiženy, jsou cestovní ruch a doprava. V předních světových ekonomikách činí podíl těchto odvětví na DPH 7–14 %. Například v Japonsku dosahuje podíl těchto odvětví na DPH 7%, v USA – 8,6%, ve Velké Británii – 9%, v Německu – 9,1%, v Číně – 11,3%, v Itálii – 13%, ve Španělsku – 14,3%. K oživení těchto odvětví může dojít nejdříve ve 2.čtvrtletí roku 2021, zdrží se tudíž nejen oživení ekonomik těchto zemí a celé světové ekonomiky, ale bude to mít vliv také na oživení provozu všech obchodních společností, jež jsou závislé na rychlosti dodávek zboží od výrobců do jejich skladů.
V současné době se všechna odvětví zbožní výroby postupně vracejí k předkrizovým ukazatelům. Některé provozy změnily výrobní program, aby pokryly potřeby států v době karantény, a proto jejich ekonomické ukazatele klesly méně než u ostatních. Naši experti nyní radí objednávat více zboží od čínských výrobců, neboť ti obnovili svůj provoz a mohou plynule zajišťovat dodávky zboží. Dále upozorňujeme na skutečnost, že dodací lhůty se prodloužily 1,5–2násobně, proto každopádně proveďte příslušné korekce ve svých plánech dodávek.
Fincraft Capital používá technologii cookies pro lepší online zážitek.
Souhlasím
Close

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který je pro vás vhodný

POJĎME PRACOVAT
SPOLEČNĚ

Naše společnost poskytuje individuální přístup ke každému z našich zákazníků.
TELEFONNÍ ČÍSLO
E-MAIL ADRESA
NAŠE UMÍSTĚNÍ
Bilkova 855/19, Stare Mesto, 110 00 Prague 1
IČO 08570493